Productontwikkeling en innovatie

Een pijler van Studio De Campagne is het ontwikkelen van innovatieve nieuwe producten en diensten. Wij beperken ons daarbij niet tot een specifieke sector, want bij innovatie en ontwikkeling is het belangrijk om vrij van conventies te kunnen denken.

Creativiteit door beperkingen betekent voor ons dat er vanuit wet- en regelgeving of technisch beperkingen kunnen zijn die een oplossing onmogelijk lijkt te maken. Een gebrek aan mogelijkheden maakt ons juist creatief. Dat kan binnen de kaders zijn of juist op een volledig nieuw spoor waardoor er juist een zee aan nieuwe mogelijkheden ontstaat. Onze ervaring hierin is dat overheden en specialisten vaak zeer bereidwillig zijn om mee te denken in oplossingen, maar daarvoor moet wel aan de juiste mensen de juiste vragen gesteld worden.

‘Focus op wat er wél kan en maak dat gebied groter.’

Studio De Campagne kan uw organisatie (klein en groot) bijstaan in innovatie en het realiseren van concept tot productie en marktintroductie.

Projectmanagement en procurement

Een plan is maar een plan. Er komt een moment waarop er actie moet worden ondernomen, maar waar begin je dan? Een goede eerste stap is het inschakelen van Studio De Campagne voor realisatie, projectmanagement en procurement.