Diensten

U heeft natuurlijk gezien dat wij allerlei spullen maken voor onze eigen webshop en verkoop aan verschillende sectoren. Waarom doen we dat? Het is gewoon heel leuk om dingen te verzinnen en te maken. Over het proces van het proces van idee tot  product gaat dit onderdeel. Alles wat er komt kijken om nieuwe producten te kunnen maken en te kunnen innoveren in kleine of grote organisaties.

Productontwikkeling en innovatie.

Een pijler van Studio De Campagne is het ontwikkelen van innovatieve nieuwe producten en diensten. Wij beperken ons daarbij niet tot een specifieke sector, want bij innovatie en ontwikkeling is het belangrijk om vrij van conventies te kunnen denken.

Creativiteit door beperkingen betekent voor ons dat er vanuit wet- en regelgeving of technisch beperkingen kunnen zijn die een oplossing onmogelijk lijkt te maken. Een gebrek aan mogelijkheden maakt ons juist creatief. Dat kan binnen de kaders zijn of juist op een volledig nieuw spoor waardoor er juist een zee aan nieuwe mogelijkheden ontstaat. Onze ervaring hierin is dat overheden en specialisten vaak zeer bereidwillig zijn om mee te denken in oplossingen, maar daarvoor moet wel aan de juiste mensen de juiste vragen gesteld worden.

‘Focus op wat er wél kan en maak dat gebied groter.’

Studio De Campagne kan uw organisatie (klein en groot) bijstaan in innovatie en het realiseren van concept tot productie en marktintroductie.

 

Innovatiemanagement

In de dagelijkse hectiek is de kans groot dat u te weinig tijd heeft om de producten en diensten van morgen te ontwikkelen die verder gaan dan bestaande producten steeds een beetje beter maken. Er zijn innovaties of zelfs uitvindingen nodig om ook op termijn relevant te blijven als organisatie.
Daar komt Studio De Campagne om de hoek kijken met innovatiemanagement. Wij zorgen ervoor dat de beste ideeën boven komen drijven en gaan leiden tot nieuwe producten en diensten. Dit is gangbaar voor grote(re) organisaties, maar ook MKB kan hier veel baat bij hebben.

Projectmanagement en toezicht

Een plan is maar een plan. Er komt een moment waarop er actie moet worden ondernomen, maar waar begin je dan? Een goede eerste stap is het inschakelen van Studio De Campagne om uw projecten in goede banen te leiden. Dat kan direct op de werkvloer zijn, maar ook als toezichthouder op afstand.

Procurement

Er is altijd een moment waarop er materialen en allerlei andere zaken ingekocht moeten worden. Maar wat kopen we precies in tegen welke voorwaarden?
Wij kunnen dit proces voor u organiseren eventueel in samenwerking met uw eigen inkopers. Onze kracht ligt in het feit dat we heel kritisch kijken naar waar er echt behoefte aan is. Dat klinkt logisch, maar u weet dat dit niet zo is. Door leveranciers heel precies te maken wat ze moeten leveren en tegen welke voorwaarden levert dat voordelen op.